Het laatste nieuws:

Koepelraadsvergadering SKW:

Datum: Donderdag 8 December 2022.
Plaats: Beek C kwartier Ruimte 020.
Aanvang: 14.00 uur.

Concept Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen bestuursvergadering 13 Oktober 2022.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
5. Concept notulen Koepelraadsvergadering 19 Oktober 2022.
6. Mijn huis op maat in Weert. Cijfers actie 2022 van Punt Welzijn.
7. Verslag besturencontactdag 9 November 2022 te Stramproy.
8. Pilot Huisbezoeken Ouderen Adviseurs (KBO/Gemeente).
9. Verslag vanuit de commissies.
10. Data bestuursvergaderingen 2023.
11. Concept jaarverslag 2022.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.