Het laatste nieuws:

Bestuursvergadering SKW:

Datum: Donderdag 20 Juni 2024.
Plaats: Beek C kwartier Ruimte 130
Aanvang: 14.00 uur.

Concept Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen van de bestuursvergadering van 25 April 2024.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
5. Evaluatie huisvesting gesprekken met Gemeente en afdelingen.
6. Ouderen Adviseurs bijeenkomst 11 Juli 2024 te Baexem.
7. Besturen contactmiddag 2024 in Zaal Stramproy.
8. Contributie regeling voor Afdelingen door KBO en Gemeente.
9. Verslag vanuit de commissie Participatieraad.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Vergaderingen in 2024:
05 Februari: Overleg met Wethouder Ferriere.
29 Februari: Bestuursvergadering.
27 Maart: Koepelraadsvergadering.
25 April: Bestuursvergadering.
20 Juni: Bestuursvergadering.
22 Augustus: Bestuursvergadering.
24 Oktober: Bestuursvergadering.
06 November: Koepelraadsvergadering.
20 November: Besturencontactmiddag.
12 December: Besttursvergadering.