Het laatste nieuws:

Bestuursvergadering SKW:

Datum: Donderdag 24 Augustus 2023.
Plaats: BeekC kwartier Ruimte 020.
Aanvang: 14.00 uur.

Concept Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen van de vergadering van 22 Juni 2023.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
5. Energietoeslag 2023 Gemeente.
6. Besturencontactmiddag 15 November 2023. Vaststellen onderwerpen.
7. Verslag vanuit de commissies.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Vergader c.q. Activiteiten in 2023.
22-03-2023 Koepelraadsvergadering.
13-04-2023 Bestuursvergadering.
22-06-2023 Bestuursvergadering.
24-08-2023 Bestuursvergadering.
19-10-2023 Bestuursvergadering.
25-10-2023 Koepelraadsvergadering.
15-11-2023 Besturencontactmiddag.
30-11-2023 Bestuursvergadering.