Info
Website.

De Senioren Koepel Weert heeft ook een officiele website. Wij zullen proberen u via deze website op de hoogte te houden van alle belangrijke zaken. Het adres is: www.seniorenkoepelweert.nl

Ouderen Adviseur.

Hoe en waarom een Ouderen Adviseur?
 

WAAROM?

Regelingen zijn niet altijd gemakkelijk te begrijpen en het aanvragen van voorzieningen kan ingewikkeld zijn. Samen gaat U op zoek naar oplossingen die passen bij uw woon- en leefsituatie. Dat is immers het uitgangspunt van een onafhankelijke ouderenadviseur. Een Ouderenadviseur is opgeleid en heeft kennis van onder andere de volgende onderwerpen: Faciliteiten van (openbaar) vervoer. (langer thuis) wonen (met eventuele toeslagen of eigen bijdrage, WOZOCO of verzorg- of verpleeghuis, tijdsbesteding (verenigingen, projecten en ondersteuning), maaltijd (voorzieningen), zorg, inkomen (denk aan zorgtoeslag, huurtoeslag) enzovoort. Ze ondersteunen U bij het vinden van de juiste informatie, het aanvragen van voorzieningen, en kunnen als onafhankelijk adviseur aansluiten bij een keukentafelgesprek.
 

VOOR WIE?

De Ouderenadviseurs zijn er voor alle senioren uit de Gemeente Weert. U kunt altijd contact opnemen met hen als U een vraag heeft of gewoon eens wilt weten welke mogelijkheden er voor U zijn. Daarnaast stuurt de Gemeente Weert alle senioren die 75 of 80 jaar zijn geworden een brief met informatie over allerlei voorzieningen. Deze informatie kunt U zelf uitzoeken, maar ook hierover kunt U contact opnemen met een van de Ouderenadviseurs die extra ondersteuning bieden en graag met U in gesprek gaan. Maak daar gebruik van. Het is GRATIS.


Contact Ouderenadviseurs:

Piet Rietjens - 06-24478744
Jan Verbeek - 06-47790199
Frans Janssen - 06-51116698
Wiel Custers - 06-22922565
Nel Maes - 06-22366866
Toos Geelen - 0032-89563671
Theo Janssen - 06-10634548