Het laatste nieuws:

Bestuursvergadering SKW:

Datum: Donderdag 25 Augustus 2022.
Plaats: BeekCkartier, Ruimte 020.
Aanvang: 14.00 uur.

Concept Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen bestuursvergadering 23 juni 2022.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
5. Een tegen Eenzaamheid. Stand van zaken.
6. Normenkader Huishoudelijke ondersteuning per 1 januari 2023.
7. Besturencontactmiddag 9 november 2022. Vaststellen onderwerpen.
8. Verslag vanuit de commissies.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.