Het laatste nieuws:

Koepelraadsvergadering SKW:

Datum: donderdag 9 december 2021.
Plaats: Beek C kwartier Ruimte 020.
Aanvang: 13.15 uur.

Concept Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen bestuursvergadering 14 oktober 2021.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
5. Concept notulen Koepelraadsvergadering 27 oktober 2021.
6. Mijn Huis Op Maat in Weert (Merel Ghijsen).
7. Verslag besturencontactmiddag 10 november 2021 te Stramproy.
8. Begeleiding en kennisonderhoud Ouderen Adviseurs (KBO/Gemeente).
9. Verslag vanuit de commissies.
10. Data bestuursvergaderingen 2022.
11. Concept Jaarverslag.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.