Het laatste nieuws:

Bestuursvergadering SKW:

Datum: Donderdag 23 Juni 2022.
Plaats: BeekCkartier, Ruimte 020.
Aanvang: 14.00 uur.

Concept Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen bestuursvergadering 21 April 2022.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
5. Mail bestuur afdeling Swartbroek en uitbreiding SKW bestuur.
6. Ouderen Adviseurs bijeenkomst 21 Juni 2022.
7. Een tegen eenzaamheid, stand van zaken.
8. Samenwerking afdelingen en huisvesting.
9. Verzoek voor financiele bijdrage afdelingen voor inloopdagen.
10. Verslag vanuit de commissies.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.