Het laatste nieuws:

Bestuursvergadering SKW:

Datum: Woensdag 12 December 2019.
Plaats: Beek C kwartier kamer 101
Aanvang: 13.15.

Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen bestuursvergadering 17 Oktober 2019.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
5. Concept notulen Koepelraadsvergadering 23 Oktober 2019.
6. Besturen/vergroten van bestuurskracht: Samenwerken? Cursussen? Helpdesk?
7. Evaluatie besturenmiddag 13 November 2019.
8. Evaluatie Manifest versus Gemeente beleid Weert.
9. Verslag vanuit de commissies.
10. Data bestuursvergaderingen 2020.
11. Concept jaarverslag.
12. Rondvraag.
13. Sluiting

 

 

 
 
  Eerstvolgende vergaderingen:
Data voor de bestuursvergaderingen in 2020, aanvang steeds om 13.15 uur.  
13 februari
9 april
11 juni
20 augustus
15 oktober
10 December  

Jaarvergadering Koepelraad. 
11 Maart 2020 Martinus Weert Centrum.
Aanvang: 9.30 uur.

Najaarsvergadering Koepelraad.
21 Oktober 2020 bij Stramproy.
Aanvang: 9.30 uur.

Studiemiddag:
11 November 2019 in De Zaal te Stramproy.

Overleg Wethouder:
20 januari 2020.
Aanvang: 14.00 uur.

 

Rijbewijskeuring Senioren:
Attentie: er is een belangrijke wijziging. 
Zie info.

Voor info over koepelraadsleden en de diverse Ouderen verenigingen zie:INFO

AANDACHTSPUNTEN SENIOREN-
BELEID GEMEENTE WEERT 2016
Zie: DIENSTEN

 

kg.nl.